Application of Silk Fibroin In Controlled-Release of Theophylline
tarafından
 
Özgarip, Yarkın.

Başlık
Application of Silk Fibroin In Controlled-Release of Theophylline

Yazar
Özgarip, Yarkın.

Yazar Ek Girişi
Özgarip, Yarkın.

Yayın Bilgileri
[s.l.]: [s.n.], 2004.

Fiziksel Tanımlama
ix, 58 leaves.: ill.+ 1 computer laser optical disc.

Özet
Polimerik malzemeler kullanılarak ilaç salınım proseslerini modellemek amacı ile çalımalar yapılmaktadır. Organik bazlı polimerik çözeltiler ile ilaçların kaplanması hala çok yaygın olmasına ramen ,organik bazlı polimerik çözeltilerin toksik ve çevreye zaralı olması nedeni ile ilaç endüstrisi farklı kaplama malzemeleri üzerine çalımaya balamıtır. Su bazlı kaplama teknikleri, organik polimerik çözeltilerin neden olduğu toksik özellikleri ortadan kaldırmak amacı ile kullanılmaktadır. Bu çalımada kontrollü ilaç salınım mekanizmasını elde etmek için kaplama malzemesi olarak su bazlı fibroin çözeltisi ve model ilaç olarak da teophylline kullanılmıtır. laç tabletleri ısıl işlem görmü silk fibroin, polietilenglikol (PEG) ve fibroin çözeltisi karıımı ile kaplanmıtır. Ek olarak EDC ile kroslink edilmi fibroin çözeltisiden elde edilen kaplamanın ilaç salınımına etkisi aratırılmıtır. Bütün örneklerin ilaç salınım profilleri UVspectrofotometre kullanılarak dissolusyon testi ile yapılmıtır. Ayrıca PEG konsantrasyonunun ve film kaplama kalınlıının etkileri aratırılmıtır. Taramalı elektron mikroskobu kullanılarak filmlerin morfolojisi ve film kaplama kalınlıkları bulunmutur. PEG in plastikletirici etkisinin ve fibroinin EDC ile kroslink edilmesinin, ilacın kontrollü bir ekilde salınmasını saladıı gözlemlenmitir. Hedef profile göre %17 PEG içeren fibroin çözeltisi ile kaplanan tabletlerin %70 salınım profilinde çözünme süresi 345 dakika olarak bulunmutur. laç salınım hızı ve tablet kaplama kalınlıı arasında bir baıntı elde edilmitir. EDC ile kroslink edilen fibroin çözeltisiyle kaplanan tabletlerde , kaplama kalınlıı arttıkça ilaç salınımı azalmıtır. Film kaplama kalınlıını 7.68 mm.ye getirilerek istenen ilaç salınımı elde edilmitir.

Konu Başlığı
Drugs -- Controlled release
 
Controlled release preparations
 
Drug delivery systems
 
Polymers in medicine

Yazar Ek Girişi
Bayraktar, Oğuz

Tüzel Kişi Ek Girişi
İzmir Institute of Technology. Chemical Engineering.

Tek Biçim Eser Adı
Thesis (Master)--İzmir Institute of Technology: Chemical Engineering.
 
İzmir Institute of Technology: Chemical Engineering--Thesis (Master).

Elektronik Erişim
Access to Electronic Version.


LibraryMateryal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıDurumu/İade Tarihi
IYTE LibraryTezT000433RS201.C64.O99 2004 C.1Tez Koleksiyonu