15 Results
000000000000DEFAULT_TR
by 
Gümüşbulut, Gülin, author.
Format: 
El Yazması
Alıntı: 
Yüksel Özşen, Aslı thesis advisor.
by 
Öcal, Bulutcem, author.
Format: 
El Yazması
Alıntı: 
Özşen, Aslı Yüksel, thesis advisor.
by 
Şengün, Duygu, author.
Format: 
El Yazması
Alıntı: 
Yüksel Özşen, Aslı, thesis advisor.
by 
Kahvecioğlu, Anıl, author.
Format: 
El Yazması
Alıntı: 
Özşen, Aslı Yüksel, thesis advisor.
by 
Köse, Taylan Can, author.
Format: 
El Yazması
Alıntı: 
Özşen, Aslı Yüksel, thesis advisor.